mẫu hệ

Biểu tượng Mẫu – một cách nhìn mở! Tin ngày: 02/04/2020 17:02

Không phải ở Việt Nam ta mới có tín ngưỡng thờ Mẫu mà hầu như mọi quốc gia, mọi nền văn hoá, nhiều tôn giáo đều có. Có nhiều cách lý giải nhưng chắc chắn có lý do từ lẽ tự nhiên là bất kỳ ai cũng đều do Mẹ sinh ra. Tận sau này có nhà thơ mới nói một cách thi vị mà thấm thía rằng: Không có Mẹ thì chẳng có thi nhân và những anh hùng! 

Tái hiện Văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội Tin ngày: 22/06/2015 14:22

"Văn hóa Tây Nguyên với truyền thống gia đình mẫu hệ" là chủ đề chào mừng ngày Gia đình Việt Nam sẽ diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 25/6 đến ngày 28/6/2015) tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.