lĩnh vực mỹ thuật

Người “đi theo mép biển” Tin ngày: 05/10/2019 17:44

Trong 149 sinh viên thuộc 18 khóa từng học Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, có 2 "bộ tứ" được coi là những danh họa nổi bật của nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại: Bộ tứ Trí - Lân - Vân - Cẩn (Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Tường Lân, Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn) và bộ tứ Sáng - Nghiêm - Liên - Phái (Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên, Bùi Xuân Phái).