ký họa màu nước

Ai sẽ tiếp tục giữ gia tài tranh của cố họa sĩ Trần Văn Cẩn? Tin ngày: 15/07/2015 08:00

35 năm trước, 200 ký họa màu nước của họa sĩ Trần Văn Cẩn đã có mặt trong buổi mừng sinh nhật 70 của ông ở Hà Nội. Và sau 35 năm, 200 ký họa ấy trở thành gia tài của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam một lần nữa trở lại với công chúng.