khoảnh khắc sống

Khoảnh khắc sống cùng thơ Nguyễn Hoa Tin ngày: 14/05/2018 08:03

Tôi về làm việc ở Văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1995 đến 2005. Trong khoảng thời gian 10 năm đó thì ít nhất cũng có 5 năm được trực tiếp cùng sống và làm việc với nhà thơ Nguyễn Hoa trong một ban chức năng của Hội.