khiêm nhường

Khôi phục niềm tin Tin ngày: 25/01/2018 08:05

2017 đã qua, 2018 đã tới. nhìn lại một năm đã qua người Việt Nam có cảm xúc tươi vui, Chính phủ thì: "Một năm tăng trưởng", cử tri thì: "Năm khôi phục niềm tin".

Người viết ở miền sông Thương Tin ngày: 10/10/2016 08:08

Tiếng là con cháu của nhà văn Nguyên Hồng, nhưng những ngày chập chững bước vào con đường văn chương, Đỗ Nhật Minh chưa bao giờ dám đưa trang viết của mình nhờ nhà văn bậc cha chú  góp ý, chỉ bảo. Chính vì sự kính trọng và bao hàm cả niềm tự hào quá lớn, vì có người nhà là nhà văn quá nổi tiếng, nên Đỗ Nhật Minh giữ bề khép nép, khiêm nhường vậy.