khăn phiêu

Thêu tình yêu lên khăn phiêu thương nhớ Tin ngày: 14/02/2021 07:00

Lên Mộc Châu, khi dọc hai bên đường hoa mận đã nở trắng ngất ngây, che khuất từng mỏm đá nhọn sắc thâm trầm, cũng là lúc đồng bào người Thái đã xong việc đồi nương, lúa ngô ngủ yên trong nhà, Tết đang là đà chạm tới.