khái quát

Câu đầu và câu kết Tin ngày: 12/06/2020 08:27

Có người viết đã nói rằng, câu mở đầu khó nhất vì nó quyết định toàn bộ giọng điệu của tác phẩm. Viết được câu mở suôn sẻ coi như đầu xuôi, đuôi lọt. Chưa chắc, tôi thấy nhiều câu mở đầu tốt nhưng câu kết lại quá chán, quá dở. Theo tôi, cả câu đầu và câu kết có độ quan trọng ngang nhau, thậm chí câu kết mới là câu quan trọng bậc nhất.

Người bạn đường thông minh và tin cậy Tin ngày: 09/08/2019 08:40

Đọc "Tư tưởng và phong cách nhà văn - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" của Trần Đăng Suyền, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2019.