kết nạp nhầm

"Bỏ sót" và "kết nạp nhầm" Tin ngày: 26/08/2015 08:00

H.V.V. làm thơ từ lâu lắm rồi. Tới nay, ông đã có 5 - 6 tập thơ được xuất bản. Ông có nhiều thơ đăng trên nhiều báo trung ương và được đánh giá tốt. Cách nay cả chục năm, ông trở thành hội viên Hội VHNT tỉnh X. Sau khi nghỉ hưu, ông về sinh sống tại quận Hà Đông (Hà Nội).