karaoke di động

Hệ lụy từ trào lưu hát karaoke di động Tin ngày: 23/07/2020 15:52

Tại kỳ họp HĐND TP Hồ Chí Minh vừa qua, câu chuyện hát karaoke bằng loa di động trở thành đề tài được tranh luận sôi nổi nhất. Một thú vui đơn giản mà phải chấn chỉnh bằng cách ban hành một Nghị quyết ở đô thị lớn, liệu có nghiêm trọng quá chăng? Thực tế, cuộc chiến chống lại sự ô nhiễm tiếng ồn, đang đặt ra nhiều lo ngại cho xã hội.