hot teacher

“Hot teacher”Trần Quốc Anh: Âm nhạc nuôi dưỡng tình yêu toán học Tin ngày: 13/08/2018 08:05

Trần Quốc Anh là một “hot teacher” không chỉ bởi thầy giáo này dành cho toán học một tình yêu quá lớn lao, mà trong 10 năm qua, Quốc Anh đã khơi gợi và lan tỏa tình yêu ấy đến với rất, rất nhiều học sinh Hà Nội.