học giả

Gs hà văn tấn: Một góc nhìn Tin ngày: 07/12/2019 07:56

Sinh thời, GS Hà Văn Tấn được biết đến với tư cách là một học giả xuất sắc, với những nghiên cứu chuyên sâu về lịch sử cổ - trung đại Việt Nam, lịch sử tư tưởng Việt Nam và triết học phương Đông; một trong những nhà khảo cổ học hàng đầu của đất nước; một nhà nghiên cứu văn hoá có những thành tựu nổi bật..

Từ mạch nguồn folklore bình dân Tin ngày: 04/03/2019 16:16

Ngày 17-2-1934, Nguyễn Văn Huyên, người về sau sẽ trở thành một học giả lớn, lúc bấy giờ mới 29 tuổi, đã bảo vệ luận án tiến sĩ ở Đại học Sorbonne, xuất sắc đến mức được coi là một sự kiện đáng ghi nhớ trong lịch sử ngôi trường danh tiếng ấy.

Nhà văn hóa Nguyễn Văn Xuân: Người Quảng hay cãi Tin ngày: 15/11/2017 09:25

Nguyễn Văn Xuân là người học rộng lại chuyên viết về xứ Quảng nên gọi ông là nhà Quảng học hiểu theo nghĩa nào của chữ cũng đều đúng cả” (tr. 1008).

Trật tự trên biển dưới góc nhìn của các học giả trong nước và quốc tế Tin ngày: 12/09/2017 10:00

Luật pháp quốc tế và các Bộ Quy tắc khu vực có thể được áp dụng trong việc duy trì và thúc đẩy trật tự trên biển dường như đang thiếu cả về số lượng và chất lượng. Vùng biển châu Á-Thái Bình Dương cần UNCLOS và cần nhiều hơn nữa. 

Báo động dịch vụ cung cấp giấy phép lái xe siêu nhanh, siêu rẻ Tin ngày: 07/06/2017 10:48

Trên thị trường “đen” hiện đang có dịch vụ cung cấp giấy phép lái xe (GPLX) siêu nhanh, siêu rẻ, mập mờ nguồn gốc xuất xứ. Thực tế này đặt ra những cảnh báo về nhiều nguy cơ tiềm ẩn đi kèm.

Việt Nam xưa qua góc nhìn của các học giả Pháp Tin ngày: 22/09/2019 14:13

Hai công trình khảo cứu về Việt Nam: “Tâm lý người An Nam”, “Nghệ thuật xứ An Nam” và cuốn sách ghi chép về Việt Nam, tựa đề “Bắc Kỳ tạp lục”  của 3 học giả phương Tây, những người Pháp lần đầu tiên tiếp cận văn hóa Việt Nam sẽ giới thiệu rộng rãi tại Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội – L’Espace...