hình sự hóa

Ba Lan: Hình sự hóa việc tuyên truyền giới tính cho trẻ vị thành niên Tin ngày: 07/11/2019 14:44

Trong phiên họp toàn thể đầu tiên của Quốc hội Cộng hòa Ba Lan khóa mới, diễn ra vào ngày 31-10 vừa qua, giới dân biểu thuộc cả Hạ viện lẫn Thượng viện đã nhất trí thông qua với kết quả áp đảo một điều luật mới, chính thức hình sự hóa việc tuyên truyền giới tính cho trẻ vị thành niên.

Không thể cư xử kiểu "rừng rú" Tin ngày: 21/03/2019 08:40

Thực trạng về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam hiện nay đang là vấn đề vô cùng nổi cộm, nhất là khi chúng ta tham gia vào CPTPP. Đặc biệt, khi đã tham gia toàn diện vào CPTPP, khả năng những vụ tranh chấp về sở hữu trí tuệ có thể được hình sự hóa là rất lớn, khi hệ quả của nó tác động quá mạnh lên những người bị hại...