hại của tin nhắn

Sự lợi, hại của tin nhắn Tin ngày: 28/08/2017 08:00

Đã mười hai giờ khuya, Phó Văn phòng Cục Vệ sinh Trương Vệ Quốc mới thiu thiu ngủ thì điện thoại bỗng vang lên tiếng “tút, tút”, báo hiệu có tin nhắn.