giáo sư Nguyễn Lân Dũng

Chuyện ít biết về giáo dục trong gia đình giáo sư Nguyễn Lân Dũng Tin ngày: 25/05/2017 08:28

Cư dân mạng đang truyền nhau bài viết của GS Nguyễn Lân Dũng về những hành xử trong cuộc sống hằng ngày hiện nay, trong mọi mối quan hệ giữa con người và con người. Bài viết thực sự thuyết phục vì những kiến thức hữu ích, những kinh nghiệm sống phong phú của ông.

Một gia đình nhiều thế hệ nổi danh Tin ngày: 16/12/2016 09:49

Có lẽ ở ta ít có gia đình nào nhiều đời, với nhiều người nổi tiếng như gia đình cố GS, Nhà giáo Nhân dân (NGND) Nguyễn Lân. Tôi đến thăm gia đình GS Nguyễn Lân Dũng ở phố Trần Thánh Tông sau nhiều lần hẹn. GS Nguyễn Lân Dũng là con thứ ba trong 8 người con của GS Nguyễn Lân.