giải pháp văn hóa

Phải có "văn hóa kỷ cương" Tin ngày: 24/03/2016 08:01

Lâu nay chúng ta thường thấy khi phê phán lên án một hiện tượng tiêu cực hay phản cảm, người viết thường đưa ra một giải pháp nhằm khắc phục hiện trạng đó. Đó là giải pháp văn hóa.