giá trị khoa học

Bằng cấp: Phương tiện, mục đích hay tư cách khoa học? Tin ngày: 07/05/2016 07:39

Sự việc liên quan đến “lò đào tạo tiến sĩ”, ban đầu mới chỉ là mấy tấm ảnh đăng trên Facebook, sau thành ra một câu chuyện, thành một vấn đề nóng hiện nay của giáo dục nói riêng, và của xã hội nói chung. Có thể thấy được sức mạnh lan tỏa của báo chí không chính thống lẫn chính thống, hay nói cách khác, là sức mạnh của tư duy phản biện, mà ở đây là phản biện xã hội...

Tặng thưởng 19 tác phẩm lý luận phê bình xuất sắc trong năm 2015 Tin ngày: 02/03/2016 17:28

Chiều 2-3, Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật (LLPB VHNT) Trung ương đã tổ chức Lễ trao thưởng các công trình, tác phẩm, bài viết LLPB VHNT năm 2015.