đủ tiêu chuẩn

Đại biểu dân cử phải có đủ trí, tâm, tầm, tài Tin ngày: 25/06/2020 10:48

Ngày 20-6-2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bổ nhiệm 94 cán bộ lãnh đạo, quản lý thiếu điều kiện, tiêu chuẩn Tin ngày: 01/12/2019 08:47

Theo kết luận thanh tra, có 94 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh như: Bằng chuyên môn không phù hợp với vị trí việc làm, thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học...

Có 879 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội Tin ngày: 21/04/2016 08:05

Trong số những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đã chính thức được lập danh sách là 879 người, trong đó Trung ương là 197 người và địa phương là 682 người.