dữ kiện lịch sử

Khi người trẻ mê sử Tin ngày: 15/08/2019 08:29

Vấn đề tồn tại rất lớn của các trang, các nhóm viết về lịch sử Việt Nam hiện nay chính là nó đang được điều hành bởi những người có tình yêu với sử nhưng lại không tiếp cận lịch sử ở tâm thế nghiên cứu khoa học, mà thay vào đó là tâm thế của những kẻ sưu tầm và kể chuyện...

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417