dòng Đăk Bla

Dòng Đăk Bla... Tin ngày: 24/04/2018 08:37

Mọi dòng sông chảy xuôi
Riêng em
Đăk Bla chảy ngược
Đâu phải vì chảy ngược mà em kém hiền hoà...

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417