đồi Châu Ê

Khúc ru trên đồi Châu Ê Tin ngày: 20/03/2020 17:23

Châu Ê thôn gồm nhiều con đồi nhấp nhô bên dòng sông Hương thuộc xã Thủy Bằng (TP Huế). Châu Ê giờ vẫn còn giữ cái tên Châu Chữ cổ kính thuộc kinh thành Huế hưng thịnh trăm năm xưa...