dịch phim

Tôi dịch và thuyết minh phim Ba Lan Tin ngày: 29/09/2019 08:38

Hồi đó nhiều người khen, phim thuyết minh mà như phim lồng tiếng. Chả là, tôi có lợi thế, là người dịch lời thoại, cũng là người thuyết minh luôn. Cho nên khi dịch thuyết minh tôi phải căn thời lượng, sao cho lời thoại trên phim bằng tiếng Ba Lan và lời thoại thuyết minh tiếng Việt thời lượng dài bằng nhau. 

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417