đề tài phong phú

Nhà thơ nặng lòng với lục bát Tin ngày: 26/07/2019 11:20

Nhân hội nghị công bố Quyết định thành lập Chi hội Nhà văn Hà Đông - Sơn Tây (thuộc Hội Nhà văn Hà Nội) tổ chức vào sáng 26/6/2019 tại quận Hà Đông (Hà Nội), Ban chấp hành Chi hội Nhà văn Hà Đông - Sơn Tây đã tổ chức Hội thảo thơ Nguyễn Thị Mai (hội viên Chi hội Nhà văn Hà Đông - Sơn Tây) với chủ đề:“Ẩn trong cái đẹp bao la nỗi đời”.