đạo học

Người xưa học văn chương Tin ngày: 15/01/2020 11:32

Trong những điều tự xưng, tự nói về mình thì câu “Việt Nam là một nước có nền văn hiến”, theo thiển ý của tôi là hoàn toàn có cơ sở. Nguyễn Trãi cũng đã nói về điều này trong “Bình Ngô đại cáo”: “Như nước Đại Việt ta từ trước/ Vốn xưng nền văn hiến đã lâu”.

Ngày Tết - Nhìn lại con đường đạo học của dân tộc Tin ngày: 15/01/2020 11:01

Người xưa nói "Bất học thi vô dĩ ngôn. Bất học lễ vô dĩ lập. Nhân nhi bất học kì do chính tường diện nhi lập" (Không đọc sách biết lấy gì để nói. Không học lễ lấy gì để lập thân. Người không học thì như đứng úp mặt vào tường). Còn nay, trong đời sống hằng ngày, có lẽ không có vấn đề nào được người dân bàn thảo, quan tâm nhiều, quan tâm sâu, rộng như giáo dục...