đánh thuế tài sản

Không thể "suy đoán có tội" với tài sản không thể giải trình nguồn gốc Tin ngày: 11/04/2018 12:30

Về mặt pháp lý không thể mặc nhiên coi tài sản không giải trình được hợp lý về nguồn gốc là tài sản tham nhũng để tịch thu bằng biện pháp hình sự theo hướng “suy đoán có tội” - Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga nêu ý kiến.

Việc cần thực hiện sớm Tin ngày: 11/11/2016 13:05

Khi đề xuất định hướng đánh thuế nhà thứ hai trở lên với những cá nhân sở hữu nhiều nhà ở được đưa ra, đã có không ít tranh luận nổ ra. Có thể nói, đó là một trong những tranh luận cân bằng nhất trong thời đại xã hội mà người ta có thể tranh luận trên bất kỳ vấn đề gì, kể cả những lĩnh vực mà mình không thông suốt...