đáng suy ngẫm

Hai mẩu chuyện đáng suy ngẫm về nhà thơ Tế Hanh Tin ngày: 11/03/2017 08:00

Tế Hanh có bài thơ “Biển và Em”, trong đó có câu thơ tôi rất thích: “Biển một bên, em một bên”. Câu thơ giản dị như một câu nói thông thường mà lại như một phát hiện bất ngờ đầy cảm xúc. Không những thế, câu thơ là một hình tượng hàm chứa sức ẩn dụ nghệ thuật rất cao.