dân ca gốc

Một đời đắm đuối với quan họ Tin ngày: 30/06/2019 15:31

Không quá chút nào khi nói về người nhạc sỹ mà tất cả các sáng tác của anh hầu như không có bài nào thoát ra khỏi chất liệu quan họ. Anh là cố nhạc sỹ Đức Miêng (1953-2018), nguyên Trưởng phòng Nghệ thuật Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Ninh, trước đó nhiều năm là nhạc công Đoàn Ca múa Hà Bắc rồi Đoàn Dân ca quan họ Bắc Ninh.