dải Yếm

Bắc cầu dải yếm... Tin ngày: 30/07/2020 15:06

Hầu hết thanh niên nông thôn Bắc Bộ ngày trước (1975) đều thuộc câu: “Ước gì sông hẹp một gang/ Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi”. Đây là lời của cô gái mạnh bạo, tinh nghịch mà vẫn có cái nồng nàn khao khát chứng tỏ câu ca dao mới ra đời.

Chuyện về Dải Yếm Tin ngày: 22/07/2020 08:26

Về già bỗng lẩn thẩn nhớ hồi xưa bé bám theo bà đi ăn cỗ. Bà tôi đi trước tôi chạy theo sau. Mỗi khi tiếng súc soách của cái dây sà tích của bà nhỏ dần là tôi phải chạy. Chạy đến bám váy bà. Tiếng súc soách rộn rã. Lại chơi lại bắt chuồn chuồn ngó Đông ngó Tây. Tiếng súc soách xa dần…