chủ thể tri thức

Không chỉ là tự do biểu đạt Tin ngày: 25/07/2019 08:26

"Đã đến lúc chúng ta viết một mạng xã hội mới, nhân văn hơn, thực sự coi trọng khách hàng hơn và đưa người dân làm chủ thể tri thức. Đồng thời người dùng cũng phải được chia sẻ giá trị khi tham gia cuộc chơi đó…". Đây là phát biểu của Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông (TT-TT) Nguyễn Mạnh Hùng hôm 15-7 tại TP Hồ Chí Minh và phát biểu này đã tạo ra rất nhiều cuộc tranh luận trên facebook.