chủ nhân tương lai

Tình yêu của Bác Hồ dành cho thiếu niên, nhi đồng Tin ngày: 02/06/2016 17:13

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người rất yêu quý thiếu niên, nhi đồng. Người đã dành muôn vàn tình thương yêu cho các cháu thiếu nhi, chủ nhân tương lai của Đất nước.