chiếc sáo bầu

Chiếc sáo bầu của người K'Ho Tin ngày: 03/07/2015 08:00

Brê (sáo bầu), là một loại nhạc cụ truyền thống của người K'Ho. Tuy không phổ biến và thông dụng bằng m'boăt (kèn bầu), nhưng brê vẫn là nhạc cụ được nhiều người yêu thích.