các nghệ sĩ tiêu biểu

Khởi đầu cho những sáng tạo và hội nhập mới Tin ngày: 07/11/2019 20:14

Từ ngày 5 đến 25-11 năm 2019, tại Trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA)diễn ra “Triển lãm tác phẩm mỹ thuật của các nghệ sĩ tiêu biểu châu Á tại Hà Nội - Việt Nam 2019”.