bước ra thế giới

Sao Việt hợp tác sao ngoại: Lối tắt bước ra thế giới? Tin ngày: 03/08/2019 08:06

Bắt tay với nghệ sĩ quốc tế, ca sĩ Việt coi đó là một mũi tên trúng hai đích: vừa khẳng định đẳng cấp ở thị trường trong nước, vừa tạo bước đà chinh phục thị trường thế giới...