bước chân

Thì thầm bước chân Tin ngày: 10/11/2019 08:27

Trong văn hóa người Việt, nếu như đôi bàn tay thường được coi là tượng trưng cho khả năng lao động, sức lực và những đam mê thì đôi bàn chân hay hướng người ta đến những di chuyển, những sự vượt lên thử thách, không ngại khó khăn để chinh phục những gian khó, những đỉnh cao.