bồng lại tiên cảnh

Bất ngờ một cõi Thiên Thai Tin ngày: 15/10/2020 15:53

Dẫy núi Thiên Thai là món quà thiên nhiên ban tặng cho dân làng xã Đông Cứu (Gia Bình, Bắc Ninh) bên sông Đuống. Chín ngọn núi kéo dọc suốt cả ba xã tựa rồng uốn lượn.