bom rơi

Em bước ra từ tượng đài kỷ niệm Tin ngày: 23/07/2020 09:14

Anh trở lại Quảng Bình trở về miền đất nhớ
Gặp dòng sông Nhật Lệ trong veo
Anh qua cầu Long Đại
Thấy bến phà xưa bom rơi, pháo nổ trên đầu!