blog

Vì một xã hội dân sự văn minh Tin ngày: 27/04/2015 08:00

Nếu thử đánh cụm từ "xã hội dân sự blog" trên google, tức là cố tình kiếm tìm kết quả của những tranh luận mang tính diễn đàn (blog) về chủ đề xã hội dân sự, chúng ta sẽ nhận được gần một triệu kết qủa. 

Phòng chống các luận điệu phá hoại, kích động chia rẽ nội bộ Đảng Tin ngày: 26/01/2015 09:40

Trong thời gian gần đây, trên các mạng xã hội, các blog, trang web có máy chủ đặt ở nước ngoài xuất hiện nhiều thông tin vu cáo, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ, hạ uy tín của một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đưa tin kích động gây chia rẽ nội bộ, ảnh hưởng lớn đến uy tín của các đồng chí lãnh đạo cấp cao, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng.

Facebook, mạng xã hội và thông điệp Thủ tướng1 Tin ngày: 19/01/2015 09:55

Lâu nay, hình thành một quan niệm có tính định kiến: mạng xã hội, facebook là nơi chỉ để “chém gió, rao vặt”, nhiều người thậm chí “dị ứng” với những thông tin tràn lan trên mạng.