bình yên trong bão tố

Bình yên trong bão tố Tin ngày: 27/03/2015 08:00

Tôi biết, rất nhiều người thích bài hát "Buồn ơi chào mi" và nhiều khi không hiểu vì sao chính tôi cũng ngân lên: "Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình/ Thì trên đường đời, ta có mi buồn ơi…" .