biên tập văn học

Vui buồn nghề biên tập Tin ngày: 30/11/2019 07:51

Biên tập ở đây là tôi muốn nói tới biên tập văn học, một thứ nghề lặng thầm, gần như vô danh trong guồng máy xuất bản, in ấn nhưng lại vô cùng quan trọng trong quá trình tạo sinh các tác phẩm văn học, sách, báo chí.