biên bản chiến tranh

Ra mắt cuốn sách “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” phiên bản tiếng Anh Tin ngày: 27/04/2017 15:30

Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật tổ chức ra mắt cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” bản tiếng Việt và tiếng Anh của nhà báo Trần Mai Hạnh.

“Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75"sẽ được dịch ra tiếng Anh Tin ngày: 02/06/2016 17:10

Hai năm sau khi xuất bản lần đầu, được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam 2014, Giải thưởng Văn học ASEAN 2015, cuốn tiểu thuyết tư liệu "Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75" của nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh mới chính thức có buổi ra mắt tại Hà Nội vào sáng 28-5. 

‘Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75’ Tin ngày: 14/05/2015 08:15

Trong đời sống văn chương Việt Nam năm 2014 có một hiện tượng đáng chú ý: Đó là sự ra mắt tiểu thuyết "Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75" (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2014) của nhà báo Trần Mai Hạnh. Gọi đó là một hiện tượng vì nhiều lẽ trong và ngoài văn chương. Trong phạm trù văn chương thì với sự xuất hiện của "Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75", một lần nữa khẳng định tính chất, ý nghĩa "siêu đề tài" chiến tranh.