bệnh nhân số 91

Chuyện bệnh nhân số 91 Tin ngày: 16/07/2020 13:42

Có lẽ đó là bệnh nhân nổi tiếng nhất trong kỳ chống dịch COVID-19 này. Sự bình phục của anh ta thực sự là một điều kỳ diệu.