Xung khắc

Xung khắc Tin ngày: 28/02/2019 10:50

Và mỗi khi chị gọi tôi về, mẹ như thể ăn mày được cho xôi gấc, hết kể bố mày thế nọ, lại nói bố mày thế kia… Còn bố thì nằm quay mặt vào tường, mặc kệ sự đời, bỏ ngoài tai những điều mẹ trần thuật đầy ấm ức với tôi...