Vụ án Tần Đông Lăng

Vụ án Tần Đông Lăng Tin ngày: 28/02/2019 11:11

Ngày 11 tháng 1 năm 2017, cảnh sát Tây An cho biết, đơn vị bảo vệ khu di tích lăng mộ Tần Đông Lăng đã phá thành công vụ án đào trộm mộ. 7 tên tội phạm đã bị bắt và thu hồi được 11 hiện vật bị bọn trộm đánh cắp.