Viếng Đền Hùng

Viếng Đền Hùng Tin ngày: 22/06/2017 09:50

Những bàn chân Giao Chỉ
Mài mòn đá núi Hy Cương
Nhớ nguồn, chim bay về tổ
Phong Châu xa mấy dặm đường?...

Viếng Đền Hùng Tin ngày: 11/04/2017 07:41

Những bàn chân Giao Chỉ
Mài mòn đá núi Hy Cương
Nhớ nguồn, chim bay về tổ
Phong Châu xa mấy dặm đường?...

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417