Vì yêu

Vì yêu Tin ngày: 10/02/2018 13:07

Vì yêu biển rộng sóng xô bạc đầu…
Chữ tình là phép nhiệm màu
Tóc thề thấm ướt mưa ngâu mấy lần