Về sông Hương nghe ca Huế

Về sông Hương nghe ca Huế Tin ngày: 14/09/2017 15:06

Mưa từ Phú Hòa, mưa qua Đập đá
Gió từ Vỹ Dạ, Cồn Hến gió sang
Thuyền ai lơ lửng dòng Hương
Sóng xô, sóng đẩy, vấn vương câu hò.