Về sông Hương nghe ca Huế

Về sông Hương nghe ca Huế Tin ngày: 14/09/2017 15:06

Mưa từ Phú Hòa, mưa qua Đập đá
Gió từ Vỹ Dạ, Cồn Hến gió sang
Thuyền ai lơ lửng dòng Hương
Sóng xô, sóng đẩy, vấn vương câu hò.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417