Tóc dài tóc rối

Tóc dài tóc rối Tin ngày: 05/01/2017 09:37

Chợ tóc chỉ họp duy nhất một ngày trong năm ở cạnh bến đò. Những người mua tóc từ khắp nơi đổ về vào ngày hai ba tháng chạp... Chợ tóc là phiên chợ của đàn bà, của những chiu chắt và hy sinh. Của đau đáu và hoài niệm. Của dịu dàng và nổi loạn.