Tiêu chuẩn lên thiên đường

Tiêu chuẩn lên thiên đường Tin ngày: 01/11/2019 07:48

Thượng đế chau mày nhìn Thánh Peter rồi xua xua tay: "Ngươi dựa vào những tiêu chuẩn nào để thu nạp các linh hồn tầm thường như thế này lên Thiên Đường?".