Thua trí trẻ con

Thua trí trẻ con Tin ngày: 13/02/2018 07:50

7 giờ 55 phút sáng 28 Tết, một người đàn ông gọi điện đến Công an khu Hải Định (Bắc Kinh), lo lắng nói: "Đồng chí cảnh sát, con trai tôi đã bị bắt cóc!".