Thu cao nguyên

Thu cao nguyên Tin ngày: 12/10/2017 11:29

Một ngày thu anh lên Tây Bắc
Đường quanh co rừng núi ngút ngàn
Đi trong mây… lướt cùng với gió
Thả hồn mình bao ký ức miên man