Thơ 5 câu

Thơ 5 câu Tin ngày: 23/02/2017 15:38

Có gì đong được mặt trời như bé nhỏ giọt sương
chúng treo cổ mặt trời lên những khẳng khiu cành
bằng cả sự mong manh lãng mạn